Thủ tướng đồng ý làm đường nối Phú Yên – Gia Lai theo hình thức BT

0
247

Thủ tướng đồng ý triển khai Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BT đã ký với nhà đầu tư theo điều khoản chuyển tiếp quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thanh toán cho nhà đầu tư.

</p> <p>Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư, bảo đảm đúng kết quả thẩm tra của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ đúng mục đích, hiệu quả và cân đối đủ vốn từ nguồn lực của tỉnh để thực hiện dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.</p> <p>Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phân bổ vốn cho Dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.</p> <p>Dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai đoạn qua Phú Yên được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) với quy mô đường cấp 4 miền núi, tổng chiều dài 61,3 km.</p> <p>Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi; đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, tránh trú lũ bão và cứu hộ cứu nạn. Trong tương lai, tuyến đường này sẽ được nâng cấp thành quốc lộ.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fthu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BB%93ng+%C3%BD+l%C3%A0m+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+n%E1%BB%91i+Ph%C3%BA+Y%C3%AAn+%E2%80%93+Gia+Lai+theo+h%C3%ACnh+th%E1%BB%A9c+BT&url=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fthu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html&via=Trang+tin+t%E1%BB%A9c+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/thu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/thu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html&media=http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BB%93ng+%C3%BD+l%C3%A0m+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+n%E1%BB%91i+Ph%C3%BA+Y%C3%AAn+%E2%80%93+Gia+Lai+theo+h%C3%ACnh+th%E1%BB%A9c+BT" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+%C4%91%E1%BB%93ng+%C3%BD+l%C3%A0m+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+n%E1%BB%91i+Ph%C3%BA+Y%C3%AAn+%E2%80%93+Gia+Lai+theo+h%C3%ACnh+th%E1%BB%A9c+BT%20-%20http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fthu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.telavenir.com/nha-dat/thu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.telavenir.com/nha-dat/thu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html" data-text="Thủ tướng đồng ý làm đường nối Phú Yên – Gia Lai theo hình thức BT" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/12-du-an-thua-lo-giai-the-pha-san-cung-la-mot-bien-phap-tich-cuc.html">12 dự án thua lỗ: Giải thể, phá sản cũng là một biện pháp tích cực!</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/vietnam-airlines-mo-duong-bay-moi-da-nang-osaka.html">Vietnam Airlines mở đường bay mới Đà Nẵng – Osaka</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-18T12:14:07+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-18T12:14:07+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.telavenir.com/nha-dat/thu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Trang tin tức online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Thủ tướng đồng ý làm đường nối Phú Yên - Gia Lai theo hình thức BT"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6012d39a14700_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6012d39a14700" ><script>var block_td_uid_3_6012d39a14700 = new tdBlock(); block_td_uid_3_6012d39a14700.id = "td_uid_3_6012d39a14700"; block_td_uid_3_6012d39a14700.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6012d39a14700_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6012d39a14700_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9034,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6012d39a14700.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6012d39a14700.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6012d39a14700.post_count = "3"; block_td_uid_3_6012d39a14700.found_posts = "2239"; block_td_uid_3_6012d39a14700.header_color = ""; block_td_uid_3_6012d39a14700.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6012d39a14700.max_num_pages = "747"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6012d39a14700); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6012d39a23842" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6012d39a14700" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_6012d39a23849" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6012d39a14700" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_6012d39a14700 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/loat-thong-tin-cong-ty-dia-oc-long-phat-lua-dao-va-su-that.html" rel="bookmark" title="Loạt thông tin công ty địa ốc Long Phát lừa đảo và sự thật"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Loạt thông tin công ty địa ốc Long Phát lừa đảo và sự thật"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/loat-thong-tin-cong-ty-dia-oc-long-phat-lua-dao-va-su-that.html" rel="bookmark" title="Loạt thông tin công ty địa ốc Long Phát lừa đảo và sự thật">Loạt thông tin công ty địa ốc Long Phát lừa đảo và sự thật</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/su-that-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/su-that-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua">Sự thật những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/lat-tay-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/lat-tay-nhung-thong-tin-dia-oc-long-phat-lua-dao-tai-thi-truong-bds-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai">Lật tẩy những thông tin địa ốc Long Phát lừa đảo tại thị trường BĐS Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6012d39a14700" data-td_block_id="td_uid_3_6012d39a14700"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6012d39a14700" data-td_block_id="td_uid_3_6012d39a14700"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/thu-tuong-dong-y-lam-duong-noi-phu-yen-gia-lai-theo-hinh-thuc-bt.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://www.telavenir.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9034' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="58562a5058" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="89"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_6012d39a2992f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_6012d39a2992f" ><script>var block_td_uid_7_6012d39a2992f = new tdBlock(); block_td_uid_7_6012d39a2992f.id = "td_uid_7_6012d39a2992f"; block_td_uid_7_6012d39a2992f.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_6012d39a2992f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_6012d39a2992f_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_6012d39a2992f.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_6012d39a2992f.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_6012d39a2992f.post_count = "4"; block_td_uid_7_6012d39a2992f.found_posts = "25192"; block_td_uid_7_6012d39a2992f.header_color = ""; block_td_uid_7_6012d39a2992f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_6012d39a2992f.max_num_pages = "6298"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_6012d39a2992f); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_6012d39a2992f class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/ryan-giggs-liverpool-khong-he-manh-hon-nhung-lai-that-dang-so.html" rel="bookmark" title="Ryan Giggs: Liverpool không hề mạnh hơn nhưng lại thật đáng sợ"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Ryan Giggs: Liverpool không hề mạnh hơn nhưng lại thật đáng sợ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/ryan-giggs-liverpool-khong-he-manh-hon-nhung-lai-that-dang-so.html" rel="bookmark" title="Ryan Giggs: Liverpool không hề mạnh hơn nhưng lại thật đáng sợ">Ryan Giggs: Liverpool không hề mạnh hơn nhưng lại thật đáng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-27T07:49:26+00:00" >27 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giai-tri/tay-mon-khanh-ban-viet-len-tieng-ve-canh-cuong-buc-phan-cam-trong-tan-kim-binh-mai.html" rel="bookmark" title="Tây Môn Khánh bản Việt lên tiếng về cảnh cưỡng bức phản cảm trong Tân Kim Bình Mai"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tây Môn Khánh bản Việt lên tiếng về cảnh cưỡng bức phản cảm trong Tân Kim Bình Mai"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giai-tri/tay-mon-khanh-ban-viet-len-tieng-ve-canh-cuong-buc-phan-cam-trong-tan-kim-binh-mai.html" rel="bookmark" title="Tây Môn Khánh bản Việt lên tiếng về cảnh cưỡng bức phản cảm trong Tân Kim Bình Mai">Tây Môn Khánh bản Việt lên tiếng về cảnh cưỡng bức...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-12T06:39:40+00:00" >12 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/vincom-to-chuc-tuan-le-don-trung-thu-tren-toan-he-thong.html" rel="bookmark" title="Vincom tổ chức tuần lễ đón Trung thu trên toàn hệ thống"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vincom tổ chức tuần lễ đón Trung thu trên toàn hệ thống"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/vincom-to-chuc-tuan-le-don-trung-thu-tren-toan-he-thong.html" rel="bookmark" title="Vincom tổ chức tuần lễ đón Trung thu trên toàn hệ thống">Vincom tổ chức tuần lễ đón Trung thu trên toàn hệ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-14T08:29:49+00:00" >14 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/vo-trao-cua-hoi-mon-cho-bo-nhi-cua-chong-ngay-truoc-ngay-cuoi.html" rel="bookmark" title="Vợ trao của hồi môn cho bồ nhí của chồng ngay trước ngày cưới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vợ trao của hồi môn cho bồ nhí của chồng ngay trước ngày cưới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/vo-trao-cua-hoi-mon-cho-bo-nhi-cua-chong-ngay-truoc-ngay-cuoi.html" rel="bookmark" title="Vợ trao của hồi môn cho bồ nhí của chồng ngay trước ngày cưới">Vợ trao của hồi môn cho bồ nhí của chồng ngay...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T06:08:33+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_6012d39a2992f" data-td_block_id="td_uid_7_6012d39a2992f">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_6012d39a3dfb6_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_6012d39a3dfb6" ><script>var block_td_uid_8_6012d39a3dfb6 = new tdBlock(); block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.id = "td_uid_8_6012d39a3dfb6"; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6012d39a3dfb6_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6012d39a3dfb6_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.post_count = "4"; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.found_posts = "25192"; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.header_color = ""; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6012d39a3dfb6.max_num_pages = "6298"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6012d39a3dfb6); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_6012d39a3dfb6 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/hai-nam-ve-tay-van-thinh-phat-biet-thu-35-trieu-usd-gio-ra-sao.html" rel="bookmark" title="Hai năm về tay Vạn Thịnh Phát, biệt thự 35 triệu USD giờ ra sao?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Hai năm về tay Vạn Thịnh Phát, biệt thự 35 triệu USD giờ ra sao?"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/hai-nam-ve-tay-van-thinh-phat-biet-thu-35-trieu-usd-gio-ra-sao.html" rel="bookmark" title="Hai năm về tay Vạn Thịnh Phát, biệt thự 35 triệu USD giờ ra sao?">Hai năm về tay Vạn Thịnh Phát, biệt thự 35 triệu...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/pho-thu-tuong-no-quoc-gia-tang-nhanh-nhung-no-chinh-phu-giam.html" rel="bookmark" title="Phó thủ tướng: ‘Nợ quốc gia tăng nhanh nhưng nợ Chính phủ giảm’"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Phó thủ tướng: ‘Nợ quốc gia tăng nhanh nhưng nợ Chính phủ giảm’"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/pho-thu-tuong-no-quoc-gia-tang-nhanh-nhung-no-chinh-phu-giam.html" rel="bookmark" title="Phó thủ tướng: ‘Nợ quốc gia tăng nhanh nhưng nợ Chính phủ giảm’">Phó thủ tướng: ‘Nợ quốc gia tăng nhanh nhưng nợ Chính...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/tong-quan-ve-mat-bang-can-ho-va-biet-thu-o-meyhomes-capital-phu-quoc.html" rel="bookmark" title="tổng quan về mặt bằng căn hộ và biệt thự ở Meyhomes Capital Phú Quốc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/20a1d82963fbecd420d3a1d852f974f1-1-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/20a1d82963fbecd420d3a1d852f974f1-1-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/06/20a1d82963fbecd420d3a1d852f974f1-1-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="tổng quan về mặt bằng căn hộ và biệt thự ở Meyhomes Capital Phú Quốc"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/tong-quan-ve-mat-bang-can-ho-va-biet-thu-o-meyhomes-capital-phu-quoc.html" rel="bookmark" title="tổng quan về mặt bằng căn hộ và biệt thự ở Meyhomes Capital Phú Quốc">tổng quan về mặt bằng căn hộ và biệt thự ở...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/tiep-tuc-cac-giai-phap-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giao-vien.html" rel="bookmark" title="Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/tiep-tuc-cac-giai-phap-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giao-vien.html" rel="bookmark" title="Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên">Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_6012d39a3dfb6" data-td_block_id="td_uid_8_6012d39a3dfb6"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_6012d39a3dfb6" data-td_block_id="td_uid_8_6012d39a3dfb6"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_6012d39a54c41_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_6012d39a54c41" ><script>var block_td_uid_10_6012d39a54c41 = new tdBlock(); block_td_uid_10_6012d39a54c41.id = "td_uid_10_6012d39a54c41"; block_td_uid_10_6012d39a54c41.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_6012d39a54c41_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_6012d39a54c41_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_6012d39a54c41.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_6012d39a54c41.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_6012d39a54c41.post_count = "3"; block_td_uid_10_6012d39a54c41.found_posts = "25192"; block_td_uid_10_6012d39a54c41.header_color = ""; block_td_uid_10_6012d39a54c41.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_6012d39a54c41.max_num_pages = "8398"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_6012d39a54c41); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_6012d39a54c41 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/goldskin-hop-voi-loai-da-nao.html" rel="bookmark" title="Goldskin hợp với loại da nào?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/goldskin-hop-voi-loai-da-nao.html" rel="bookmark" title="Goldskin hợp với loại da nào?">Goldskin hợp với loại da nào?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-28T09:17:22+00:00" >28 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/oto-xemay/cach-xu-ly-nhanh-chuan-khi-o-to-bi-truot-banh-tren-duong.html" rel="bookmark" title="Cách xử lý nhanh chuẩn khi ô tô bị trượt bánh trên đường"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cách xử lý nhanh chuẩn khi ô tô bị trượt bánh trên đường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/oto-xemay/cach-xu-ly-nhanh-chuan-khi-o-to-bi-truot-banh-tren-duong.html" rel="bookmark" title="Cách xử lý nhanh chuẩn khi ô tô bị trượt bánh trên đường">Cách xử lý nhanh chuẩn khi ô tô bị trượt bánh...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-28T08:47:23+00:00" >28 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-yeu-cau-nao-nha-cai-can-thoa-man-khi-dat-cuoc.html" rel="bookmark" title="Các yêu cầu nào nhà cái cần thỏa mãn khi đặt cược"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/95331195fdb8be375f640c58ed1f467b-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/95331195fdb8be375f640c58ed1f467b-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/95331195fdb8be375f640c58ed1f467b-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/95331195fdb8be375f640c58ed1f467b-829x580.png 829w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các yêu cầu nào nhà cái cần thỏa mãn khi đặt cược"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-yeu-cau-nao-nha-cai-can-thoa-man-khi-dat-cuoc.html" rel="bookmark" title="Các yêu cầu nào nhà cái cần thỏa mãn khi đặt cược">Các yêu cầu nào nhà cái cần thỏa mãn khi đặt...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-28T08:06:43+00:00" >28 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_6012d39a585e4_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_6012d39a585e4" ><script>var block_td_uid_11_6012d39a585e4 = new tdBlock(); block_td_uid_11_6012d39a585e4.id = "td_uid_11_6012d39a585e4"; block_td_uid_11_6012d39a585e4.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_6012d39a585e4_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_6012d39a585e4_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_6012d39a585e4.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_6012d39a585e4.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_6012d39a585e4.post_count = "3"; block_td_uid_11_6012d39a585e4.found_posts = "25192"; block_td_uid_11_6012d39a585e4.header_color = ""; block_td_uid_11_6012d39a585e4.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_6012d39a585e4.max_num_pages = "8398"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_6012d39a585e4); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_6012d39a585e4 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019">Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-21T09:31:36+00:00" >21 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất">Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:57:46+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Các bạn muốn tìm những thông tin về bóng đá như kèo tỷ số bóng đá hôm nay, chuyên gia soi kèo, phân tích kèo, kèo thơm nhất đêm nay hay các dữ liệu bóng đá khác thì có thể tìm hiểu tại một số trang web như Scoreboard, GoodBall.com, Flashscore.vn nhé" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay">GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-09T11:31:10+00:00" >9 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_6012d39a9ed18_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_6012d39a9ed18" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5070</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">3959</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2743</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2240</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2105</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2083</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">2019</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1632</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1602</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/shophouse-trong-khu-do-thi-khep-kin-duoc-san-tim.html" rel="bookmark" title="Shophouse trong khu đô thị khép kín được săn tìm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Shophouse trong khu đô thị khép kín được săn tìm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/shophouse-trong-khu-do-thi-khep-kin-duoc-san-tim.html" rel="bookmark" title="Shophouse trong khu đô thị khép kín được săn tìm">Shophouse trong khu đô thị khép kín được săn tìm</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-25T06:27:47+00:00" >25 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/lich-tra-co-tuc-cua-doanh-nghiep-niem-yet-tu-1-510.html" rel="bookmark" title="Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-5/10"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-5/10"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/lich-tra-co-tuc-cua-doanh-nghiep-niem-yet-tu-1-510.html" rel="bookmark" title="Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-5/10">Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-5/10</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-29T19:31:10+00:00" >29 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6012d39ab0e66 --> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"few-clouds-d","today_icon_text":"few clouds","today_temp":[-1.8,28.8],"today_humidity":64,"today_wind_speed":[1.5,1],"today_min":[-2.2,28],"today_max":[-1,30.2],"today_clouds":20,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1611939600,"day_temp":[-6,21],"day_name":"T6","owm_day_index":1},{"timestamp":1612026000,"day_temp":[-3,26],"day_name":"T7","owm_day_index":2},{"timestamp":1612112400,"day_temp":[-3,27],"day_name":"CN","owm_day_index":3},{"timestamp":1612198800,"day_temp":[1,33],"day_name":"T2","owm_day_index":4},{"timestamp":1612285200,"day_temp":[-0,31],"day_name":"T3","owm_day_index":5}],"api_key":"6dc28d5e9e6ef985034b6e9d153e73c7"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>