Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP

0
31

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều con số đáng lưu ý tại Hội nghị trực tuyến Đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch trong năm 2019 diễn ra ngày 24/9.</b></p> <p>Theo đó, tốc độ tăng GDP duy trì ở mức cao, ước đạt 6,7%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Chỉ số lạm phát được kiểm soát, liên tiếp trong 3 năm 2016-2018 chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) duy trì ở mức dưới 4%; thị trường tài chính duy trì tăng trưởng ổn định, tăng trưởng tín dụng ở mức 17%, đáp ứng đủ yêu cầu vốn cho nền kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ưu tiên.</p> <p>Đáng lưu ý, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ nợ công đang trong xu hướng giảm từ 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống còn khoảng 61,4% GDP năm 2018. </p> <p>Một báo cáo khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố cuối tháng 8 cho thấy, quy mô GDP theo giá hiện hành cả năm ước khoảng 5,55 triệu tỷ đồng. </p> <p>Như vậy, theo tính toán, nợ công rơi vào khoảng 3,4 triệu tỷ đồng. Với dân số khoảng 97 triệu người, bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh khoảng 35 triệu đồng nợ công năm 2018.</p> <p>Số thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với dự toán và tăng 5,5% so với năm 2017; bội chi ngân sách ước đạt 3,67%, vượt mục tiêu Quốc hội giao (3,7%).</p> <p>Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, tăng 13,3%, bằng 34% GDP, đạt ở mức cao mục tiêu Quốc hội giao (33-34%) và mục tiêu 5 năm (32-34%). </p> <p>Tuy nhiên, phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết vẫn còn nhiều hạn chế trong bức tranh chung về kinh tế, trong đó, đề cập đến việc nền kinh tế chưa được cơ cấu triệt để, tiến độ thực hiện chậm.</p> <p>Mô hình tăng trưởng của Việt Nam, đến nay, vẫn phụ thuộc nhiều vào vốn thay vì công nghệ, xuất nhập khẩu dễ bị tổn thương do các nhân tố bên ngoài. Việc quản lý tài nguyên, môi trường còn gặp nhiều thách thức…</p> <p>Theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2019 – 2020 dù là khả quan nhưng thách thức vẫn sẽ tồn tại, đan xen. Trong đó, khó khăn lớn nhất là bởi yếu tố bên ngoài, do nền kinh tế có quy mô nhỏ trong khi độ mở lớn, lại đặt trong bối cảnh thương mại thế giới đang có nhiều bất ổn.</p> <p>Chính bởi vậy, năm 2019 Việt Nam, sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP, trong đó tập trung điều hành giá cả thận trọng, kết hợp hài hòa, linh hoạt các chính sách vĩ mô, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ. Quá trình cơ cấu lại ngân sách gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh… cùng với cắt giảm thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP&url=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&via=Trang+tin+t%E1%BB%A9c+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&media=http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=N%E1%BB%A3+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A7a+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+d%E1%BB%B1+b%C3%A1o+gi%E1%BA%A3m+v%E1%BB%81+61%2C4%25+GDP%20-%20http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fno-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.telavenir.com/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.telavenir.com/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html" data-text="Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/gioi-giao-dich-dau-lua-lai-dang-noi-ve-muc-gia-dau-100-usdthung.html">Giới giao dịch dầu lửa lại đang nói về mức giá dầu 100 USD/thùng</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/hang-do-hieu-versace-co-the-sap-ve-tay-michael-kors-voi-gia-2-ty-usd.html">Hãng đồ hiệu Versace có thể sắp về tay Michael Kors với giá 2 tỷ USD</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-24T04:32:52+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-24T04:32:52+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.telavenir.com/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Trang tin tức online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nợ công của Việt Nam được dự báo giảm về 61,4% GDP"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5cbdf21a8a257_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5cbdf21a8a257" ><script>var block_td_uid_3_5cbdf21a8a257 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.id = "td_uid_3_5cbdf21a8a257"; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5cbdf21a8a257_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5cbdf21a8a257_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11349,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.post_count = "3"; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.found_posts = "2204"; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.header_color = ""; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5cbdf21a8a257.max_num_pages = "735"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5cbdf21a8a257); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5cbdf21ae4681" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5cbdf21a8a257" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_5cbdf21ae468b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5cbdf21a8a257" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_5cbdf21a8a257 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-4-bi-mat-dua-dau-tu-bat-dong-san-tro-nen-nong-hon-bao-gio-het.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – 4 bí mật đưa đầu tư bất động sản trở nên “nóng” hơn bao giờ hết"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát – 4 bí mật đưa đầu tư bất động sản trở nên “nóng” hơn bao giờ hết"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-4-bi-mat-dua-dau-tu-bat-dong-san-tro-nen-nong-hon-bao-gio-het.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – 4 bí mật đưa đầu tư bất động sản trở nên “nóng” hơn bao giờ hết">Địa Ốc Long Phát – 4 bí mật đưa đầu tư bất động sản trở nên “nóng” hơn bao giờ hết</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-tien-tiep-tuc-do-vao-bat-dong-san-dat-nen.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – Tiền Tiếp Tục Đổ Vào Bất Động Sản Đất Nền"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát – Tiền Tiếp Tục Đổ Vào Bất Động Sản Đất Nền"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-tien-tiep-tuc-do-vao-bat-dong-san-dat-nen.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát – Tiền Tiếp Tục Đổ Vào Bất Động Sản Đất Nền">Địa Ốc Long Phát – Tiền Tiếp Tục Đổ Vào Bất Động Sản Đất Nền</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/2019-gioi-gop-von-dau-tu-de-nhieu-de-i-den-can-ho-condotel-nho.html" rel="bookmark" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều để í đến căn hộ condotel nhỏ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều để í đến căn hộ condotel nhỏ"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/2019-gioi-gop-von-dau-tu-de-nhieu-de-i-den-can-ho-condotel-nho.html" rel="bookmark" title="2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều để í đến căn hộ condotel nhỏ">2019: Giới góp vốn đầu tư để nhiều để í đến căn hộ condotel nhỏ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5cbdf21a8a257" data-td_block_id="td_uid_3_5cbdf21a8a257"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5cbdf21a8a257" data-td_block_id="td_uid_3_5cbdf21a8a257"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/no-cong-cua-viet-nam-duoc-du-bao-giam-ve-614-gdp.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://www.telavenir.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11349' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="e837ededb7" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="125"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_5cbdf21ae7a92_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_5cbdf21ae7a92" ><script>var block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92 = new tdBlock(); block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.id = "td_uid_7_5cbdf21ae7a92"; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_5cbdf21ae7a92_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_5cbdf21ae7a92_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.post_count = "4"; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.found_posts = "23399"; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.header_color = ""; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92.max_num_pages = "5850"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_5cbdf21ae7a92); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_5cbdf21ae7a92 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/toi-co-nen-tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-de-giu-gia-dinh.html" rel="bookmark" title="Tôi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình để “giữ gia đình”?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tôi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình để “giữ gia đình”?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/toi-co-nen-tha-thu-cho-chong-ngoai-tinh-de-giu-gia-dinh.html" rel="bookmark" title="Tôi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình để “giữ gia đình”?">Tôi có nên tha thứ cho chồng ngoại tình để “giữ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-10T19:05:45+00:00" >10 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/ba-ho-thi-kim-thoa-muon-ban-khoi-co-phieu-50-ty-dong.html" rel="bookmark" title="Bà Hồ Thị Kim Thoa muốn bán khối cổ phiếu 50 tỷ đồng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bà Hồ Thị Kim Thoa muốn bán khối cổ phiếu 50 tỷ đồng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/ba-ho-thi-kim-thoa-muon-ban-khoi-co-phieu-50-ty-dong.html" rel="bookmark" title="Bà Hồ Thị Kim Thoa muốn bán khối cổ phiếu 50 tỷ đồng">Bà Hồ Thị Kim Thoa muốn bán khối cổ phiếu 50...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-26T02:14:49+00:00" >26 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/tu-vu-em-gai-ket-nghia-quach-tuan-du-bi-vo-tui-nguc-nang-nguc-the-nao-moi-an-toan.html" rel="bookmark" title="Từ vụ em gái kết nghĩa Quách Tuấn Du bị vỡ túi ngực: Nâng ngực thế nào mới an toàn?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Từ vụ em gái kết nghĩa Quách Tuấn Du bị vỡ túi ngực: Nâng ngực thế nào mới an toàn?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/tu-vu-em-gai-ket-nghia-quach-tuan-du-bi-vo-tui-nguc-nang-nguc-the-nao-moi-an-toan.html" rel="bookmark" title="Từ vụ em gái kết nghĩa Quách Tuấn Du bị vỡ túi ngực: Nâng ngực thế nào mới an toàn?">Từ vụ em gái kết nghĩa Quách Tuấn Du bị vỡ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-29T11:47:31+00:00" >29 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/bo-gddt-huong-dan-nhiem-vu-cong-nghe-thong-tin-nam-hoc-2018-2019.html" rel="bookmark" title="Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/bo-gddt-huong-dan-nhiem-vu-cong-nghe-thong-tin-nam-hoc-2018-2019.html" rel="bookmark" title="Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019">Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T06:15:16+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_5cbdf21ae7a92" data-td_block_id="td_uid_7_5cbdf21ae7a92">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_5cbdf21b0f3b1_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_5cbdf21b0f3b1" ><script>var block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.id = "td_uid_8_5cbdf21b0f3b1"; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5cbdf21b0f3b1_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5cbdf21b0f3b1_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.post_count = "4"; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.found_posts = "23399"; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.header_color = ""; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1.max_num_pages = "5850"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5cbdf21b0f3b1); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_5cbdf21b0f3b1 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/oto-xemay/lai-tau-bi-thuong-khi-tau-hoa-dam-ngang-xe-bon-be-tong.html" rel="bookmark" title="Lái tàu bị thương khi tàu hỏa đâm ngang xe bồn bê tông"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lái tàu bị thương khi tàu hỏa đâm ngang xe bồn bê tông"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/oto-xemay/lai-tau-bi-thuong-khi-tau-hoa-dam-ngang-xe-bon-be-tong.html" rel="bookmark" title="Lái tàu bị thương khi tàu hỏa đâm ngang xe bồn bê tông">Lái tàu bị thương khi tàu hỏa đâm ngang xe bồn...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/khong-phai-barca-day-moi-la-ben-do-ly-tuong-cho-pogba-sau-khi-roi-m-u.html" rel="bookmark" title="Không phải Barca, đây mới là bến đỗ lý tưởng cho Pogba sau khi rời M.U"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Không phải Barca, đây mới là bến đỗ lý tưởng cho Pogba sau khi rời M.U"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/khong-phai-barca-day-moi-la-ben-do-ly-tuong-cho-pogba-sau-khi-roi-m-u.html" rel="bookmark" title="Không phải Barca, đây mới là bến đỗ lý tưởng cho Pogba sau khi rời M.U">Không phải Barca, đây mới là bến đỗ lý tưởng cho...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/nhung-tranh-chap-o-cac-chung-cu-ha-noi-duoc-quang-cao-cao-cap.html" rel="bookmark" title="Những tranh chấp ở các chung cư Hà Nội được quảng cáo ‘cao cấp’"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những tranh chấp ở các chung cư Hà Nội được quảng cáo ‘cao cấp’"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/nhung-tranh-chap-o-cac-chung-cu-ha-noi-duoc-quang-cao-cao-cap.html" rel="bookmark" title="Những tranh chấp ở các chung cư Hà Nội được quảng cáo ‘cao cấp’">Những tranh chấp ở các chung cư Hà Nội được quảng...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/thoi-trang/bat-ngo-khi-hoa-hau-h-hen-nie-bien-doi-hai-chiec-vay-kiep-do-den-nhanh-nhu-chop.html" rel="bookmark" title="Bất ngờ khi Hoa hậu H’ Hen Niê biến đổi hai chiếc váy “kiếp đỏ đen” nhanh như chớp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất ngờ khi Hoa hậu H’ Hen Niê biến đổi hai chiếc váy “kiếp đỏ đen” nhanh như chớp"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/thoi-trang" class="td-post-category">Thời trang</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/thoi-trang/bat-ngo-khi-hoa-hau-h-hen-nie-bien-doi-hai-chiec-vay-kiep-do-den-nhanh-nhu-chop.html" rel="bookmark" title="Bất ngờ khi Hoa hậu H’ Hen Niê biến đổi hai chiếc váy “kiếp đỏ đen” nhanh như chớp">Bất ngờ khi Hoa hậu H’ Hen Niê biến đổi hai...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_5cbdf21b0f3b1" data-td_block_id="td_uid_8_5cbdf21b0f3b1"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_5cbdf21b0f3b1" data-td_block_id="td_uid_8_5cbdf21b0f3b1"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_5cbdf21b267ed_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_5cbdf21b267ed" ><script>var block_td_uid_10_5cbdf21b267ed = new tdBlock(); block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.id = "td_uid_10_5cbdf21b267ed"; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_5cbdf21b267ed_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_5cbdf21b267ed_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.post_count = "3"; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.found_posts = "23399"; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.header_color = ""; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_5cbdf21b267ed.max_num_pages = "7800"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_5cbdf21b267ed); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_5cbdf21b267ed class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-noi-cung-cap-kinh-cuong-luc-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Mách bạn nơi cung cấp kính cường lực tốt nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/4beae8f279841c329d412d8b269f067a-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/4beae8f279841c329d412d8b269f067a-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/4beae8f279841c329d412d8b269f067a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mách bạn nơi cung cấp kính cường lực tốt nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-noi-cung-cap-kinh-cuong-luc-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Mách bạn nơi cung cấp kính cường lực tốt nhất">Mách bạn nơi cung cấp kính cường lực tốt nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-22T13:35:28+00:00" >22 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/nguon-goc-cua-cua-so-nhom-pma.html" rel="bookmark" title="Nguồn gốc của cửa sổ nhôm PMA"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/7e492223358a91f43fe905b9569e2357-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/7e492223358a91f43fe905b9569e2357-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/7e492223358a91f43fe905b9569e2357-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nguồn gốc của cửa sổ nhôm PMA"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/nguon-goc-cua-cua-so-nhom-pma.html" rel="bookmark" title="Nguồn gốc của cửa sổ nhôm PMA">Nguồn gốc của cửa sổ nhôm PMA</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-22T10:30:34+00:00" >22 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-10-cau-thu-sang-gia-nhat-hien-nay-tai-chau-au.html" rel="bookmark" title="Top 10 cầu thủ sáng giá nhất hiện nay tại châu Âu"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/1917d0c580bcfda0a1ff3c2149a7ed04-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/1917d0c580bcfda0a1ff3c2149a7ed04-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/04/1917d0c580bcfda0a1ff3c2149a7ed04-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Top 10 cầu thủ sáng giá nhất hiện nay tại châu Âu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-10-cau-thu-sang-gia-nhat-hien-nay-tai-chau-au.html" rel="bookmark" title="Top 10 cầu thủ sáng giá nhất hiện nay tại châu Âu">Top 10 cầu thủ sáng giá nhất hiện nay tại châu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-20T20:40:51+00:00" >20 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_5cbdf21b3abd5_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_5cbdf21b3abd5" ><script>var block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5 = new tdBlock(); block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.id = "td_uid_11_5cbdf21b3abd5"; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_5cbdf21b3abd5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_5cbdf21b3abd5_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.post_count = "3"; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.found_posts = "23397"; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.header_color = ""; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5.max_num_pages = "7799"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_5cbdf21b3abd5); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_5cbdf21b3abd5 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/vi-sao-nen-y-hoc-nhat-ban-duoc-danh-gia-cao-tren-the-gioi.html" rel="bookmark" title="Vì sao nền y học Nhật Bản được đánh giá cao trên thế giới?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vì sao nền y học Nhật Bản được đánh giá cao trên thế giới?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/vi-sao-nen-y-hoc-nhat-ban-duoc-danh-gia-cao-tren-the-gioi.html" rel="bookmark" title="Vì sao nền y học Nhật Bản được đánh giá cao trên thế giới?">Vì sao nền y học Nhật Bản được đánh giá cao...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-21T14:33:38+00:00" >21 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/startup-trung-quoc-bytedance-duoc-dinh-gia-75-ty-usd.html" rel="bookmark" title="Startup Trung Quốc Bytedance được định giá 75 tỷ USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Startup Trung Quốc Bytedance được định giá 75 tỷ USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/startup-trung-quoc-bytedance-duoc-dinh-gia-75-ty-usd.html" rel="bookmark" title="Startup Trung Quốc Bytedance được định giá 75 tỷ USD">Startup Trung Quốc Bytedance được định giá 75 tỷ USD</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-29T01:15:56+00:00" >29 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/truong-dh-su-pham-ky-thuat-vinh-nghe-an-khai-giang-nam-hoc-moi.html" rel="bookmark" title="Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An khai giảng năm học mới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An khai giảng năm học mới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giao-duc/truong-dh-su-pham-ky-thuat-vinh-nghe-an-khai-giang-nam-hoc-moi.html" rel="bookmark" title="Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An khai giảng năm học mới">Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Nghệ An khai giảng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-08T10:50:38+00:00" >8 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_5cbdf21b717cf_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_5cbdf21b717cf" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5056</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">3956</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2739</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2205</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2096</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2080</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1631</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1600</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/phap-luat">Pháp luật<span class="td-cat-no">750</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/grab-chuan-bi-huy-dong-them-500-trieu-usd-von-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Grab chuẩn bị huy động thêm 500 triệu USD vốn đầu tư"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Grab chuẩn bị huy động thêm 500 triệu USD vốn đầu tư"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/grab-chuan-bi-huy-dong-them-500-trieu-usd-von-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Grab chuẩn bị huy động thêm 500 triệu USD vốn đầu tư">Grab chuẩn bị huy động thêm 500 triệu USD vốn đầu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-05T05:07:14+00:00" >5 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/phan-anh-luxury-living-ra-mat-showroom-noi-that-moi-tai-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Phan Anh Luxury Living ra mắt showroom nội thất mới tại Tp.HCM"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Phan Anh Luxury Living ra mắt showroom nội thất mới tại Tp.HCM"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/phan-anh-luxury-living-ra-mat-showroom-noi-that-moi-tai-tp-hcm.html" rel="bookmark" title="Phan Anh Luxury Living ra mắt showroom nội thất mới tại Tp.HCM">Phan Anh Luxury Living ra mắt showroom nội thất mới tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-21T10:01:37+00:00" >21 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5cbdf21b7a51f --> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"rain-d","today_icon_text":"light rain","today_temp":[16.5,61.6],"today_humidity":63,"today_wind_speed":[4.1,2.5],"today_min":[15,59],"today_max":[17.8,64],"today_clouds":75,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1556035200,"day_temp":[21,69],"day_name":"T3","owm_day_index":1},{"timestamp":1556121600,"day_temp":[16,62],"day_name":"T4","owm_day_index":2},{"timestamp":1556208000,"day_temp":[16,61],"day_name":"T5","owm_day_index":3},{"timestamp":1556294400,"day_temp":[18,65],"day_name":"T6","owm_day_index":4},{"timestamp":1556380800,"day_temp":[14,57],"day_name":"T7","owm_day_index":5}],"api_key":"2b08ac14030ba455470237725275d7f8"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>