Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018

0
693

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Trong đó, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017 và có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017.</p> <p>Tính đến ngày 20/8/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,16 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng số vốn đăng ký 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,42 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,17 tỷ USD chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 110,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 70,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 108,79 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.</p> <p>Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 90,8 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,9 tỷ USD không kể dầu thô.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018&url=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&via=Trang+tin+t%E1%BB%A9c+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&media=http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018%20-%20http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.telavenir.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.telavenir.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" data-text="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/xuat-khau-rau-qua-van-du-day-voi-thi-truong-trung-quoc.html">Xuất khẩu rau quả: Vẫn “đu dây” với thị trường Trung Quốc</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/viec-ramada-kahuna-la-thanh-vien-cua-wyndham-da-khang-dinh-vi-the-ho-tram-strip.html">“Việc Ramada Kahuna là thành viên của Wyndham đã khẳng định vị thế Hồ Tràm Strip”</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-27T19:26:05+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-27T19:26:05+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.telavenir.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Trang tin tức online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62bfaab3e84f6_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62bfaab3e84f6" ><script>var block_td_uid_3_62bfaab3e84f6 = new tdBlock(); block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.id = "td_uid_3_62bfaab3e84f6"; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62bfaab3e84f6_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62bfaab3e84f6_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":5886,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.post_count = "3"; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.found_posts = "2246"; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.header_color = ""; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62bfaab3e84f6.max_num_pages = "749"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62bfaab3e84f6); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62bfaab3eb800" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62bfaab3e84f6" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_62bfaab3eb804" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62bfaab3e84f6" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_62bfaab3e84f6 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/co-hoi-dau-tu-sinh-loi-dat-nen-bau-bang-cung-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/co-hoi-dau-tu-sinh-loi-dat-nen-bau-bang-cung-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc">Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/giai-ma-tiem-nang-cua-cong-ty-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-6-thang-dau-nam-2022.html" rel="bookmark" title="“Giải mã” tiềm năng của Công ty Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="“Giải mã” tiềm năng của Công ty Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/giai-ma-tiem-nang-cua-cong-ty-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-6-thang-dau-nam-2022.html" rel="bookmark" title="“Giải mã” tiềm năng của Công ty Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022">“Giải mã” tiềm năng của Công ty Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương 6 tháng đầu năm 2022</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/nhung-yeu-to-thuc-day-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Những yếu tố thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng Phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những yếu tố thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng Phát triển"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/nhung-yeu-to-thuc-day-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Những yếu tố thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng Phát triển">Những yếu tố thúc đẩy BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng Phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62bfaab3e84f6" data-td_block_id="td_uid_3_62bfaab3e84f6"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62bfaab3e84f6" data-td_block_id="td_uid_3_62bfaab3e84f6"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="http://www.telavenir.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5886' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="9798479100" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="183"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_62bfaab3f08b1_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_62bfaab3f08b1" ><script>var block_td_uid_7_62bfaab3f08b1 = new tdBlock(); block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.id = "td_uid_7_62bfaab3f08b1"; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_62bfaab3f08b1_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_62bfaab3f08b1_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.post_count = "4"; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.found_posts = "26063"; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.header_color = ""; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_62bfaab3f08b1.max_num_pages = "6516"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_62bfaab3f08b1); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_62bfaab3f08b1 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/soc-man-utd-len-ke-hoach-tong-khu-sao-bu-ngay-thang-gieng.html" rel="bookmark" title="Sốc! Man Utd lên kế hoạch ‘tống khứ’ sao bự ngay tháng Giêng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sốc! Man Utd lên kế hoạch ‘tống khứ’ sao bự ngay tháng Giêng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/soc-man-utd-len-ke-hoach-tong-khu-sao-bu-ngay-thang-gieng.html" rel="bookmark" title="Sốc! Man Utd lên kế hoạch ‘tống khứ’ sao bự ngay tháng Giêng">Sốc! Man Utd lên kế hoạch ‘tống khứ’ sao bự ngay...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-29T22:55:07+00:00" >29 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giai-tri/mac-ao-dai-trang-yeu-dieu-2-anh-chang-bb-tran-va-hai-trieu-khien-chi-em-phat-ghen.html" rel="bookmark" title="Mặc áo dài trắng yểu điệu, 2 anh chàng BB Trần và Hải Triều khiến chị em phát ghen"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mặc áo dài trắng yểu điệu, 2 anh chàng BB Trần và Hải Triều khiến chị em phát ghen"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giai-tri/mac-ao-dai-trang-yeu-dieu-2-anh-chang-bb-tran-va-hai-trieu-khien-chi-em-phat-ghen.html" rel="bookmark" title="Mặc áo dài trắng yểu điệu, 2 anh chàng BB Trần và Hải Triều khiến chị em phát ghen">Mặc áo dài trắng yểu điệu, 2 anh chàng BB Trần...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-26T03:21:18+00:00" >26 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-uu-diem-neu-su-dung-dich-vu-thue-xe-cuoi.html" rel="bookmark" title="Mách bạn ưu điểm nếu sử dụng dịch vụ thuê xe cưới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/7aab06582b4e42904d0a6c5b55409d6a-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/7aab06582b4e42904d0a6c5b55409d6a-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2021/01/7aab06582b4e42904d0a6c5b55409d6a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mách bạn ưu điểm nếu sử dụng dịch vụ thuê xe cưới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-uu-diem-neu-su-dung-dich-vu-thue-xe-cuoi.html" rel="bookmark" title="Mách bạn ưu điểm nếu sử dụng dịch vụ thuê xe cưới">Mách bạn ưu điểm nếu sử dụng dịch vụ thuê xe...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-01-21T10:30:04+00:00" >21 Tháng Một, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/sap-cuoi-moi-phat-hien-ban-gai-la-nguoi-lac-gioi.html" rel="bookmark" title="Sắp cưới mới phát hiện bạn gái là người lạc giới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sắp cưới mới phát hiện bạn gái là người lạc giới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/sap-cuoi-moi-phat-hien-ban-gai-la-nguoi-lac-gioi.html" rel="bookmark" title="Sắp cưới mới phát hiện bạn gái là người lạc giới">Sắp cưới mới phát hiện bạn gái là người lạc giới</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-18T14:19:14+00:00" >18 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_62bfaab3f08b1" data-td_block_id="td_uid_7_62bfaab3f08b1">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_62bfaab4053ad_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_62bfaab4053ad" ><script>var block_td_uid_8_62bfaab4053ad = new tdBlock(); block_td_uid_8_62bfaab4053ad.id = "td_uid_8_62bfaab4053ad"; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62bfaab4053ad_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62bfaab4053ad_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.post_count = "4"; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.found_posts = "26063"; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.header_color = ""; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62bfaab4053ad.max_num_pages = "6516"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62bfaab4053ad); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_62bfaab4053ad class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/xac-nhan-da-tim-ra-cai-ten-thay-the-luke-shaw-tren-tuyen-anh.html" rel="bookmark" title="Xác nhận! Đã tìm ra cái tên thay thế Luke Shaw trên tuyển Anh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Xác nhận! Đã tìm ra cái tên thay thế Luke Shaw trên tuyển Anh"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/xac-nhan-da-tim-ra-cai-ten-thay-the-luke-shaw-tren-tuyen-anh.html" rel="bookmark" title="Xác nhận! Đã tìm ra cái tên thay thế Luke Shaw trên tuyển Anh">Xác nhận! Đã tìm ra cái tên thay thế Luke Shaw...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/thoi-trang/top-15-hoa-hau-viet-nam-2018-long-lay-trong-trang-phuc-da-hoi.html" rel="bookmark" title="Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy trong trang phục dạ hội"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy trong trang phục dạ hội"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/thoi-trang" class="td-post-category">Thời trang</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/thoi-trang/top-15-hoa-hau-viet-nam-2018-long-lay-trong-trang-phuc-da-hoi.html" rel="bookmark" title="Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy trong trang phục dạ hội">Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 lộng lẫy trong trang...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/phu-nu-de-chung-vo-sinh-thu-phat.html" rel="bookmark" title="Phụ nữ dè chừng vô sinh thứ phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Phụ nữ dè chừng vô sinh thứ phát"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/phu-nu-de-chung-vo-sinh-thu-phat.html" rel="bookmark" title="Phụ nữ dè chừng vô sinh thứ phát">Phụ nữ dè chừng vô sinh thứ phát</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/pep-guardiola-salah-con-khuya-moi-bang-duoc-aguero-cua-toi.html" rel="bookmark" title="Pep Guardiola: “Salah còn khuya mới bằng được Aguero của tôi”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Pep Guardiola: “Salah còn khuya mới bằng được Aguero của tôi”"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/pep-guardiola-salah-con-khuya-moi-bang-duoc-aguero-cua-toi.html" rel="bookmark" title="Pep Guardiola: “Salah còn khuya mới bằng được Aguero của tôi”">Pep Guardiola: “Salah còn khuya mới bằng được Aguero của tôi”</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_62bfaab4053ad" data-td_block_id="td_uid_8_62bfaab4053ad"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_62bfaab4053ad" data-td_block_id="td_uid_8_62bfaab4053ad"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_62bfaab40fc3f_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_62bfaab40fc3f" ><script>var block_td_uid_10_62bfaab40fc3f = new tdBlock(); block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.id = "td_uid_10_62bfaab40fc3f"; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_62bfaab40fc3f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_62bfaab40fc3f_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.post_count = "3"; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.found_posts = "26063"; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.header_color = ""; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_62bfaab40fc3f.max_num_pages = "8688"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_62bfaab40fc3f); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_62bfaab40fc3f class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/giai-tri/game-long-ho-tai-nha-cai-iwin-co-lua-dao-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Game long hổ tại nhà cái iWin có lừa đảo hay không?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Game long hổ tại nhà cái iWin có lừa đảo hay không?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/giai-tri/game-long-ho-tai-nha-cai-iwin-co-lua-dao-hay-khong.html" rel="bookmark" title="Game long hổ tại nhà cái iWin có lừa đảo hay không?">Game long hổ tại nhà cái iWin có lừa đảo hay...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T07:55:12+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/co-hoi-dau-tu-sinh-loi-dat-nen-bau-bang-cung-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/co-hoi-dau-tu-sinh-loi-dat-nen-bau-bang-cung-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng Địa Ốc Đại An Lộc">Cơ hội đầu tư sinh lời đất nền Bầu Bàng cùng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-30T07:18:52+00:00" >30 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/modan-home-the-gioi-cua-nhung-chu-sieu.html" rel="bookmark" title="MODAN HOME – thế giới của những chữ Siêu"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/modan-home-the-gioi-cua-nhung-chu-sieu.html" rel="bookmark" title="MODAN HOME – thế giới của những chữ Siêu">MODAN HOME – thế giới của những chữ Siêu</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-29T13:17:14+00:00" >29 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_62bfaab41175c_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_62bfaab41175c" ><script>var block_td_uid_11_62bfaab41175c = new tdBlock(); block_td_uid_11_62bfaab41175c.id = "td_uid_11_62bfaab41175c"; block_td_uid_11_62bfaab41175c.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_62bfaab41175c_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_62bfaab41175c_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_62bfaab41175c.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_62bfaab41175c.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_62bfaab41175c.post_count = "3"; block_td_uid_11_62bfaab41175c.found_posts = "26063"; block_td_uid_11_62bfaab41175c.header_color = ""; block_td_uid_11_62bfaab41175c.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_62bfaab41175c.max_num_pages = "8688"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_62bfaab41175c); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_62bfaab41175c class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019">Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-21T09:31:36+00:00" >21 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất">Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:57:46+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/cach-dua-gai-vao-nha-nghi-don-gian-va-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Cách đưa gái vào nhà nghỉ đơn giản và hiệu quả"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cách đưa gái vào nhà nghỉ đơn giản và hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/cach-dua-gai-vao-nha-nghi-don-gian-va-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Cách đưa gái vào nhà nghỉ đơn giản và hiệu quả">Cách đưa gái vào nhà nghỉ đơn giản và hiệu quả</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-01T04:51:37+00:00" >1 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_62bfaab449956_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_62bfaab449956" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5079</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">3967</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">2842</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2754</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2247</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2103</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2084</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1632</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1614</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/horea-dat-quan-1-tp-hcm-gia-thuc-te-hon-1-tym2-tren-giay-442-trieum2.html" rel="bookmark" title="HoREA: Đất quận 1 TP HCM giá thực tế hơn 1 tỷ/m2, ‘trên giấy’ 442 triệu/m2"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="HoREA: Đất quận 1 TP HCM giá thực tế hơn 1 tỷ/m2, ‘trên giấy’ 442 triệu/m2"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/horea-dat-quan-1-tp-hcm-gia-thuc-te-hon-1-tym2-tren-giay-442-trieum2.html" rel="bookmark" title="HoREA: Đất quận 1 TP HCM giá thực tế hơn 1 tỷ/m2, ‘trên giấy’ 442 triệu/m2">HoREA: Đất quận 1 TP HCM giá thực tế hơn 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-25T15:56:51+00:00" >25 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/vietcombank-hoan-tat-them-mo-hinh-trien-khai-basel-2.html" rel="bookmark" title="Vietcombank hoàn tất thêm mô hình triển khai Basel 2"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vietcombank hoàn tất thêm mô hình triển khai Basel 2"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/vietcombank-hoan-tat-them-mo-hinh-trien-khai-basel-2.html" rel="bookmark" title="Vietcombank hoàn tất thêm mô hình triển khai Basel 2">Vietcombank hoàn tất thêm mô hình triển khai Basel 2</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-27T14:15:47+00:00" >27 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62bfaab44e335 --> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"clear-sky-n","today_icon_text":"clear sky","today_temp":[25.5,77.8],"today_humidity":65,"today_wind_speed":[4.6,2.9],"today_min":[22.8,73],"today_max":[28,82.3],"today_clouds":0,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1656867600,"day_temp":[27,80],"day_name":"CN","owm_day_index":2},{"timestamp":1656954000,"day_temp":[28,82],"day_name":"T2","owm_day_index":3},{"timestamp":1657040400,"day_temp":[24,76],"day_name":"T3","owm_day_index":4},{"timestamp":1657126800,"day_temp":[27,81],"day_name":"T4","owm_day_index":5},{"timestamp":1657213200,"day_temp":[27,81],"day_name":"T5","owm_day_index":6}],"api_key":"c3075d0842fb57c51faada7fc3cbba6b"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>