8 tháng, Việt Nam chi gần 300 triệu USD nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc

0
256

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 8/2018 đạt 54 triệu USD, nâng tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm 2018 đạt 593 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Như vậy, bình quân mỗi ngày Việt Nam chi gần 2,5 triệu USD để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu.</p> <p>Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm 50,2% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này, tương ứng với khoảng 297,7 triệu USD.</p> <p>7 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu mặt hàng này tăng tại các thị trường chính như: thị trường Anh tăng 29%, Malaysia tăng 20,2%, Ấn Độ tăng 15,5%, Singapore tăng 10,8% và Đức tăng 4,4%. </p> <p>Ngược lại, thị trường có giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu giảm so với cùng kỳ năm 2017 là thị trường Nhật Bản giảm 22,5%, Thái Lan giảm 19,4% và Hàn Quốc giảm 19,3%.</p> <p>Trung bình khoảng 5 năm trở lại đây, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 500 triệu USD để nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ Trung Quốc. Trong số này, chiếm 48% là thuốc trừ cỏ (19.000 tấn), còn thuốc trừ sâu và trừ bệnh chiếm khoảng 32% (16.400 tấn), ngoài ra còn một lượng thuốc điều hòa sinh trưởng, khoảng 900 tấn.</p> <p>Mặt khác, Trung Quốc là công xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của thế giới, chiếm 40% lượng thuốc xuất khẩu đi các nước. Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật về nội địa không chỉ để bán sử dụng ở Việt Nam, mà còn phối trộn, sang chai đóng gói và xuất đi các nước khác.</p> <p>Vì thủ tục nhanh gọn, thuận tiện trong vận chuyển, giá cả cạnh tranh, và đặc biệt, các nhà nhập khẩu của Việt Nam có thể đặt hàng trực tiếp các nhà sản xuất Trung Quốc theo nhu cầu của thị trường Việt Nam, nên việc nhập khẩu thuốc trừ sâu từ Trung Quốc ngày một gia tăng.</p> <p>Bên cạnh đó, dù là nước nông nghiệp, lượng thuốc trừ sâu sử dụng nhiều nhưng Việt Nam phải nhập khẩu gần như 100% thuốc trừ sâu, do không đủ năng lực, trình độ để sản xuất.</p> <p>Ngoài thuốc trừ sâu, Việt Nam cũng nhập khẩu rất nhiều phân bón. Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 8 năm 2018 đạt 304 nghìn tấn với giá trị 88 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2018 đạt 2,8 triệu tấn và 794 triệu USD, giảm 16,4% về khối lượng và giảm 12,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Nguồn phân bón nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2018 cũng chủ yếu từ Trung Quốc và Nga, chiếm 45,7% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2F8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=8+th%C3%A1ng%2C+Vi%E1%BB%87t+Nam+chi+g%E1%BA%A7n+300+tri%E1%BB%87u+USD+nh%E1%BA%ADp+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u+Trung+Qu%E1%BB%91c&url=http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2F8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html&via=Trang+tin+t%E1%BB%A9c+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.telavenir.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html&media=http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=8+th%C3%A1ng%2C+Vi%E1%BB%87t+Nam+chi+g%E1%BA%A7n+300+tri%E1%BB%87u+USD+nh%E1%BA%ADp+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u+Trung+Qu%E1%BB%91c" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=8+th%C3%A1ng%2C+Vi%E1%BB%87t+Nam+chi+g%E1%BA%A7n+300+tri%E1%BB%87u+USD+nh%E1%BA%ADp+thu%E1%BB%91c+tr%E1%BB%AB+s%C3%A2u+Trung+Qu%E1%BB%91c%20-%20http%3A%2F%2Fwww.telavenir.com%2Fnha-dat%2F8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.telavenir.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.telavenir.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html" data-text="8 tháng, Việt Nam chi gần 300 triệu USD nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/luyen-tiec-doanh-nghiep-hien-tai-nhieu-co-quan-tri-hoan-chuyen-ve-scic.html">Luyến tiếc doanh nghiệp hiện tại, nhiều cơ quan trì hoãn chuyển về SCIC</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/vnpt-ba-do-cua-chinh-quyen-dien-tu.html">VNPT, “bà đỡ” của chính quyền điện tử</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://www.telavenir.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-30T18:26:49+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-30T18:26:49+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://www.telavenir.com/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Trang tin tức online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="8 tháng, Việt Nam chi gần 300 triệu USD nhập thuốc trừ sâu Trung Quốc"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f8dfcb60723b_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f8dfcb60723b" ><script>var block_td_uid_3_5f8dfcb60723b = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.id = "td_uid_3_5f8dfcb60723b"; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f8dfcb60723b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f8dfcb60723b_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6423,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.post_count = "3"; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.found_posts = "2231"; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.header_color = ""; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f8dfcb60723b.max_num_pages = "744"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f8dfcb60723b); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f8dfcb60b3aa" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f8dfcb60723b" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_5f8dfcb60b3b2" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f8dfcb60723b" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_5f8dfcb60723b class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/du-an-can-masteri-centre-point-quan-9.html" rel="bookmark" title="Dự án căn Masteri Centre Point Quận 9"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án căn Masteri Centre Point Quận 9"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/du-an-can-masteri-centre-point-quan-9.html" rel="bookmark" title="Dự án căn Masteri Centre Point Quận 9">Dự án căn Masteri Centre Point Quận 9</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/nhung-thong-tin-xuyen-tac-ve-dia-oc-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Những thông tin xuyên tạc về Địa Ốc Long Phát lừa đảo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những thông tin xuyên tạc về Địa Ốc Long Phát lừa đảo"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/nhung-thong-tin-xuyen-tac-ve-dia-oc-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Những thông tin xuyên tạc về Địa Ốc Long Phát lừa đảo">Những thông tin xuyên tạc về Địa Ốc Long Phát lừa đảo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/cung-dia-oc-tien-an-hoa-nhap-vao-cong-dong-khu-dan-cu-tai-bien-hoa.html" rel="bookmark" title="Cùng Địa Ốc Tiến An hòa nhập vào cộng đồng Khu dân cư tại Biên Hòa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cùng Địa Ốc Tiến An hòa nhập vào cộng đồng Khu dân cư tại Biên Hòa"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/cung-dia-oc-tien-an-hoa-nhap-vao-cong-dong-khu-dan-cu-tai-bien-hoa.html" rel="bookmark" title="Cùng Địa Ốc Tiến An hòa nhập vào cộng đồng Khu dân cư tại Biên Hòa">Cùng Địa Ốc Tiến An hòa nhập vào cộng đồng Khu dân cư tại Biên Hòa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f8dfcb60723b" data-td_block_id="td_uid_3_5f8dfcb60723b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f8dfcb60723b" data-td_block_id="td_uid_3_5f8dfcb60723b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/8-thang-viet-nam-chi-gan-300-trieu-usd-nhap-thuoc-tru-sau-trung-quoc.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://www.telavenir.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6423' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="7699c462f3" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="134"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_5f8dfcb60d5fb_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_5f8dfcb60d5fb" ><script>var block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb = new tdBlock(); block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.id = "td_uid_7_5f8dfcb60d5fb"; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_5f8dfcb60d5fb_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_5f8dfcb60d5fb_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.post_count = "4"; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.found_posts = "24884"; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.header_color = ""; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb.max_num_pages = "6221"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_5f8dfcb60d5fb); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_5f8dfcb60d5fb class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/cong-ty-nong-nghiep-cua-bau-duc-xuat-hien-giao-dich-dot-bien.html" rel="bookmark" title="Công ty nông nghiệp của Bầu Đức xuất hiện giao dịch đột biến"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Công ty nông nghiệp của Bầu Đức xuất hiện giao dịch đột biến"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/kinh-doanh/cong-ty-nong-nghiep-cua-bau-duc-xuat-hien-giao-dich-dot-bien.html" rel="bookmark" title="Công ty nông nghiệp của Bầu Đức xuất hiện giao dịch đột biến">Công ty nông nghiệp của Bầu Đức xuất hiện giao dịch...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-18T12:18:15+00:00" >18 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/sao-chelsea-xia-xoi-m-u-toi-nghi-chi-co-minh-chung-toi-choi-bong.html" rel="bookmark" title="Sao Chelsea xỉa xói M.U: “Tôi nghĩ chỉ có mình chúng tôi chơi bóng”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sao Chelsea xỉa xói M.U: “Tôi nghĩ chỉ có mình chúng tôi chơi bóng”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/sao-chelsea-xia-xoi-m-u-toi-nghi-chi-co-minh-chung-toi-choi-bong.html" rel="bookmark" title="Sao Chelsea xỉa xói M.U: “Tôi nghĩ chỉ có mình chúng tôi chơi bóng”">Sao Chelsea xỉa xói M.U: “Tôi nghĩ chỉ có mình chúng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-20T23:27:18+00:00" >20 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/oto-xemay/chevrolet-blazer-2019-co-gia-tu-690-trieu-dong-tai-my.html" rel="bookmark" title="Chevrolet Blazer 2019 có giá từ 690 triệu đồng tại Mỹ"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chevrolet Blazer 2019 có giá từ 690 triệu đồng tại Mỹ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/oto-xemay/chevrolet-blazer-2019-co-gia-tu-690-trieu-dong-tai-my.html" rel="bookmark" title="Chevrolet Blazer 2019 có giá từ 690 triệu đồng tại Mỹ">Chevrolet Blazer 2019 có giá từ 690 triệu đồng tại Mỹ</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-28T11:45:06+00:00" >28 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/cuu-hlv-tuyen-anh-tiet-lo-ly-do-toi-philippines-lam-viec.html" rel="bookmark" title="Cựu HLV tuyển Anh tiết lộ lý do tới Philippines làm việc"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cựu HLV tuyển Anh tiết lộ lý do tới Philippines làm việc"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/cuu-hlv-tuyen-anh-tiet-lo-ly-do-toi-philippines-lam-viec.html" rel="bookmark" title="Cựu HLV tuyển Anh tiết lộ lý do tới Philippines làm việc">Cựu HLV tuyển Anh tiết lộ lý do tới Philippines làm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-02T14:31:21+00:00" >2 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_5f8dfcb60d5fb" data-td_block_id="td_uid_7_5f8dfcb60d5fb">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_5f8dfcb61c461_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_5f8dfcb61c461" ><script>var block_td_uid_8_5f8dfcb61c461 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.id = "td_uid_8_5f8dfcb61c461"; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f8dfcb61c461_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f8dfcb61c461_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.post_count = "4"; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.found_posts = "24884"; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.header_color = ""; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f8dfcb61c461.max_num_pages = "6221"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f8dfcb61c461); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f8dfcb61c461 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/the-web-lifestyle-in-reality-by-castells.html" rel="bookmark" title="The Web Lifestyle In Reality By Castells"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_218x150.png" alt=""/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/the-web-lifestyle-in-reality-by-castells.html" rel="bookmark" title="The Web Lifestyle In Reality By Castells">The Web Lifestyle In Reality By Castells</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/cong-nghe/iphone-xr-se-tang-so-luong-san-xuat-len-20-trieu-chiec-trong-thang-10.html" rel="bookmark" title="iPhone XR sẽ tăng số lượng sản xuất lên 20 triệu chiếc trong tháng 10"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="iPhone XR sẽ tăng số lượng sản xuất lên 20 triệu chiếc trong tháng 10"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/cong-nghe/iphone-xr-se-tang-so-luong-san-xuat-len-20-trieu-chiec-trong-thang-10.html" rel="bookmark" title="iPhone XR sẽ tăng số lượng sản xuất lên 20 triệu chiếc trong tháng 10">iPhone XR sẽ tăng số lượng sản xuất lên 20 triệu...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/mot-so-thay-doi-ve-sinh-ly-va-tinh-than-sau-khi-bo-thuoc-la.html" rel="bookmark" title="Một Số Thay Đổi Về Sinh Lý Và Tinh Thần Sau Khi Bỏ Thuốc Lá"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2018/09/eae019fc64ea531e4794cd0fc69179e4-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2018/09/eae019fc64ea531e4794cd0fc69179e4-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2018/09/eae019fc64ea531e4794cd0fc69179e4-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Một Số Thay Đổi Về Sinh Lý Và Tinh Thần Sau Khi Bỏ Thuốc Lá"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/suc-khoe/mot-so-thay-doi-ve-sinh-ly-va-tinh-than-sau-khi-bo-thuoc-la.html" rel="bookmark" title="Một Số Thay Đổi Về Sinh Lý Và Tinh Thần Sau Khi Bỏ Thuốc Lá">Một Số Thay Đổi Về Sinh Lý Và Tinh Thần Sau...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/sanchez-gui-thong-diep-den-nhm-quy-do-sau-giong-bao.html" rel="bookmark" title="Sanchez gửi thông điệp đến NHM Quỷ đỏ sau giông bão"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sanchez gửi thông điệp đến NHM Quỷ đỏ sau giông bão"/></a></div> <a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/sanchez-gui-thong-diep-den-nhm-quy-do-sau-giong-bao.html" rel="bookmark" title="Sanchez gửi thông điệp đến NHM Quỷ đỏ sau giông bão">Sanchez gửi thông điệp đến NHM Quỷ đỏ sau giông bão</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_5f8dfcb61c461" data-td_block_id="td_uid_8_5f8dfcb61c461"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_5f8dfcb61c461" data-td_block_id="td_uid_8_5f8dfcb61c461"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_5f8dfcb629281_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_5f8dfcb629281" ><script>var block_td_uid_10_5f8dfcb629281 = new tdBlock(); block_td_uid_10_5f8dfcb629281.id = "td_uid_10_5f8dfcb629281"; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_5f8dfcb629281_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_5f8dfcb629281_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.post_count = "3"; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.found_posts = "24884"; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.header_color = ""; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_5f8dfcb629281.max_num_pages = "8295"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_5f8dfcb629281); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_5f8dfcb629281 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-gia-tri-noi-bat-ma-tran-anh-group-co-the-mang-lai.html" rel="bookmark" title="Những giá trị nổi bật mà Trần Anh Group có thể mang lại"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/c01de204afcba911189e937408a0c6cb-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/c01de204afcba911189e937408a0c6cb-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/c01de204afcba911189e937408a0c6cb-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những giá trị nổi bật mà Trần Anh Group có thể mang lại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-gia-tri-noi-bat-ma-tran-anh-group-co-the-mang-lai.html" rel="bookmark" title="Những giá trị nổi bật mà Trần Anh Group có thể mang lại">Những giá trị nổi bật mà Trần Anh Group có thể...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T08:38:28+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/so-sanh-cac-mau-be-tach-mo-inox-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="So sánh các mẫu bể tách mỡ inox tốt nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/92a7d972e11f754c6064cf3c3936efa7-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/92a7d972e11f754c6064cf3c3936efa7-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/92a7d972e11f754c6064cf3c3936efa7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="So sánh các mẫu bể tách mỡ inox tốt nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/so-sanh-cac-mau-be-tach-mo-inox-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="So sánh các mẫu bể tách mỡ inox tốt nhất hiện nay">So sánh các mẫu bể tách mỡ inox tốt nhất hiện...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T06:56:51+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-su-that-ve-tran-anh-group-mot-tap-doan-bat-dong-san-danh-tieng.html" rel="bookmark" title="Những sự thật về Trần Anh Group một tập đoàn bất động sản danh tiếng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/9b157d4b1b78f3c94237b4b21f031609-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/9b157d4b1b78f3c94237b4b21f031609-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/10/9b157d4b1b78f3c94237b4b21f031609-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những sự thật về Trần Anh Group một tập đoàn bất động sản danh tiếng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-su-that-ve-tran-anh-group-mot-tap-doan-bat-dong-san-danh-tieng.html" rel="bookmark" title="Những sự thật về Trần Anh Group một tập đoàn bất động sản danh tiếng">Những sự thật về Trần Anh Group một tập đoàn bất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T05:27:11+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_5f8dfcb62d438_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_5f8dfcb62d438" ><script>var block_td_uid_11_5f8dfcb62d438 = new tdBlock(); block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.id = "td_uid_11_5f8dfcb62d438"; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_5f8dfcb62d438_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_5f8dfcb62d438_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.post_count = "3"; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.found_posts = "24884"; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.header_color = ""; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_5f8dfcb62d438.max_num_pages = "8295"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_5f8dfcb62d438); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_5f8dfcb62d438 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-100x70.jpg" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-100x70.jpg 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2020/01/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay-1578568890-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Các bạn muốn tìm những thông tin về bóng đá như kèo tỷ số bóng đá hôm nay, chuyên gia soi kèo, phân tích kèo, kèo thơm nhất đêm nay hay các dữ liệu bóng đá khác thì có thể tìm hiểu tại một số trang web như Scoreboard, GoodBall.com, Flashscore.vn nhé" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/the-thao/trang-web-soi-keo-bong-da-ty-so-bong-da-online-tot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online tốt nhất hiện nay">GoodBall web soi kèo bóng đá, tỷ số bóng đá online...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-09T11:31:10+00:00" >9 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/05/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/cac-doi-giay-the-thao-lam-mua-lam-gio-nam-2019.html" rel="bookmark" title="Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019">Các đôi giày thể thao làm mưa làm gió năm 2019</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-21T09:31:36+00:00" >21 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2019/06/cba9c09b60da259d15a67bfc4ffefdcb-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/chua-duoc-phan-loai/top-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-duoi-1-trieu-dep-nhat.html" rel="bookmark" title="Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp nhất">Top các kiểu giày sneaker nam nữ dưới 1 triệu đẹp...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:57:46+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_5f8dfcb66276c_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_5f8dfcb66276c" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://www.telavenir.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5069</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">3959</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2740</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2232</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2102</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2083</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">1731</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1632</span></a></li><li><a href="http://www.telavenir.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1602</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://www.telavenir.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/chuan-bi-can-trong-chu-dao-nhan-su-chu-tich-nuoc.html" rel="bookmark" title="Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo nhân sự Chủ tịch nước"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo nhân sự Chủ tịch nước"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/chuan-bi-can-trong-chu-dao-nhan-su-chu-tich-nuoc.html" rel="bookmark" title="Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo nhân sự Chủ tịch nước">Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo nhân sự Chủ tịch nước</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-27T07:49:58+00:00" >27 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/trung-nguyen-legend-khang-dinh-van-hoa-ca-phe-viet-tren-thi-truong-quoc-te.html" rel="bookmark" title="Trung Nguyên Legend khẳng định văn hóa cà phê Việt trên thị trường quốc tế"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://www.telavenir.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Trung Nguyên Legend khẳng định văn hóa cà phê Việt trên thị trường quốc tế"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://www.telavenir.com/nha-dat/trung-nguyen-legend-khang-dinh-van-hoa-ca-phe-viet-tren-thi-truong-quoc-te.html" rel="bookmark" title="Trung Nguyên Legend khẳng định văn hóa cà phê Việt trên thị trường quốc tế">Trung Nguyên Legend khẳng định văn hóa cà phê Việt trên...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-18T07:45:40+00:00" >18 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f8dfcb6721ab --> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://www.telavenir.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"few-clouds-d","today_icon_text":"few clouds","today_temp":[18.2,64.8],"today_humidity":67,"today_wind_speed":[1.5,0.9],"today_min":[16.7,62],"today_max":[19.4,67],"today_clouds":20,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1603209600,"day_temp":[18,65],"day_name":"T3","owm_day_index":1},{"timestamp":1603296000,"day_temp":[21,70],"day_name":"T4","owm_day_index":2},{"timestamp":1603382400,"day_temp":[22,72],"day_name":"T5","owm_day_index":3},{"timestamp":1603468800,"day_temp":[18,64],"day_name":"T6","owm_day_index":4},{"timestamp":1603555200,"day_temp":[18,65],"day_name":"T7","owm_day_index":5}],"api_key":"0c3f5c17cf5499acaabff3ff594eec5c"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://www.telavenir.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>