14 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

0
212

PAC, HCT, VPD, HLD, HT1, HMH, SHA, DXV, CMV, ITD, SMC và FCN thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 01/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/10/2018.

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (mã VPD-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2018.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2018.

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2018.

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã SHA-HOSE) thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 23/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Trong đó, chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt là 5%/mệnh giá và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 5%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018.

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần FECON (mã FCN-HOSE) rả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.