Tiếp tục cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết

0
288
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TTXVN

Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả trong việc cải cách về thể chế, chính sách thời gian qua của Bộ Tài chính. Việc này đã tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp thưa Bộ trưởng?

Thời gian qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính, qua đó hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

Với nhiều cách làm sáng tạo như một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định và một thông tư sửa nhiều thông tư, có nhiều văn bản đã tác động mạnh mẽ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo cơ sở pháp lý để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, hiện đại hoá quản lý. Qua đó, đã từng bước chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm (tuy có tăng áp lực, trách nhiệm lên cơ quan quản lý nhưng tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp), cũng như minh bạch thông tin, quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính như gắn cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh với cải cách thể chế; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật ngay từ khâu dự thảo; chủ động rà soát, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính.

Nhờ đó, cải cách thủ tục hành chính đã đạt nhiều kết quả. Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 thủ tục hành chính và đơn giản hóa đối với 962 thủ tục hành chính. Qua đó, đến cuối năm 2015 bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa còn lại 1.045 thủ tục hành chính. Trong đó, cắt giảm lĩnh vực thuế: 395 thủ tục hành chính, lĩnh vực hải quan: 219 thủ tục hành chính, lĩnh vực chứng khoán: 161 thủ tục hành chính, lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: 57 thủ tục hành chính và lĩnh vực tài chính khác: 213 thủ tục hành chính.

Từ năm 2016 đến đầu tháng 10 năm 2018, Bộ đã rà soát cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 888 thủ tục hành chính.

Kết quả tính đến tháng 10/2018, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính còn lại 987 thủ tục hành chính; trong đó, lĩnh vực thuế: 298 thủ tục hành chính, lĩnh vực hải quan: 183 thủ tục hành chính, lĩnh vực chứng khoán: 184 thủ tục hành chính, lĩnh vực Kho bạc Nhà nước: 22 thủ tục hành chính và lĩnh vực tài chính khác: 300 thủ tục hành chính.

Để tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân. Hiện tại, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính đã xây dựng được phương án và đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt cắt giảm trên 140 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính.

Hiện nay Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, dự kiến sẽ cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đã làm thế nào để có thể có sự cải cách mạnh mẽ đến như vậy?

Do có sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính nên không chỉ có kết quả trong từng lĩnh vực mà giữa các lĩnh vực tài chính đã có sự bổ trợ cho nhau, tạo hiệu ứng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính đối với toàn ngành.

Các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được triển khai quyết liệt, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các chỉ số nộp thuế, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới cải thiện được thứ bậc xếp hạng.

Ngoài ra, tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính được đổi mới, sắp xếp để phù hợp với yêu cầu quản lý; đội ngũ cán bộ công chức có năng lực, trình độ cơ bản ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính công có nhiều cải cách trong việc huy động và phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính, an ninh tài chính được đảm bảo; hiện đại hóa ngành tài chính được coi trọng; trong đó từng bước đầu tư trang bị, nâng cấp hiện đại hóa trang thiết bị ứng dụng công nghê thông tin để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính và quản lý.

Những kết quả cải cách của Bộ Tài chính đã góp phần tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Các kết quả cũng được thể hiện qua đánh giá về các chỉ số: Bộ Tài chính luôn nằm trong nhóm 03/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách hành chính (Par Index) trong 4 năm qua (từ năm 2014 đến năm 2017) và là Bộ đứng đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index) trong 6 năm liên tiếp (từ năm 2013 đến năm 2018).

Trong thời gian tới, vấn đề cải cách thủ tục hành chính sẽ được Bộ Tài chính triển khai như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu hội nhập, phấn đấu các chỉ số cải cách đạt chuẩn xếp hạng các nước ASEAN 4 và hướng tới tiêu chuẩn của các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế).

Theo đó, tập trung vào một số giải pháp tăng cường chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Đồng thời, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; cải cách tài chính công theo hướng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần đảm bảo an ninh tài chính; chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0.

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Nguồn: baotintuc.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.